Ceník školkovného pobočka Teplice

   Jelikož je naše Dětská skupina Mia z.s. zapsána v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí můžou rodiče uplatnit ve zdaňovacím období daňové úlevy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 


1 měsíc

3500 Kč

1 den

300 Kč

Cena stravného za jeden den je 75,-Kč.

Stravné je účtováno dle dnů strávených ve školce. 

Platbu školkovného provádějte na číslo účtu  298916002/5500