O projektu

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008328 Dětská skupina - Mia, kapacita 9, Masarykova 221/104, Ústí nad Labem. (období realizace 1.1.2018-31.12.2020)
  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017082 Dětská skupina Mia I (2021-2022), kapacita 12, Masarykova 221/104, Ústí nad Labem. (období realizace 1.1.2021-30.6.2022)
  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014826 Dětská skupina Mia II, kapacita 8, Novosedlická 1582, Teplice(období realizace 1.7.2019-30.6.2022)

Naše organizace se zapojila do výzev

č. 03_17_073, s názvem "Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu" , projekt Dětská skupina - Mia č. 03_19_101, s názvem "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu", projekt Dětská skupina Mia I (2021-2022)č. 03_19_111, s názvem "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu", projekt Dětská skupina Mia II

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obcí Ústí nad Labem a Teplice a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Teplicích a Ústí nad Labem a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování dětské skupiny Mia II a následný provoz všech dětských skupin.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.