O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školky vynikají kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem. Naší aspirací není být velkou školkou, ale sdružovat děti rodičů, kteří chtějí pro své děti něco "jiného", "malého" a "rodinného".


Poskytujeme službu péče o dítě v dětské skupině dle zákona 247/2014 Sb. Tato forma je relativní novinkou ve spektru služeb péče o předškolní děti. Významným prvkem, který slouží k zajištění vysoké kvality služby, je například důraz na vzdělání pečujících osob a maximální počet šesti dětí na jednoho pedagoga. Další výhodou pro rodiče je možnost uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Pravidelná docházka do dětské skupiny je kvalitní alternativou státním mateřským školám a jeslím.


Dětská skupina Mia má kapacitu 9 dětí a dětská skupina Mia 2 kapacitu 8 dětí. V obou DS se o děti starají vždy dvě paní učitelky. Náš personál má vysokoškolské vzdělání a kurz profesionální chůvy,  praxi v oboru a samozřejmě disponuje všemi potřebnými dovednostmi. Nabízíme empatický, nedirektivní, respektující přístup k vašemu dítěti.

Pracujeme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP MŠMT). Náš výchovný přístup vychází z principu "Respektovat a být respektován". Podporujeme harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Do výuky začleňujeme prvky Montessori pedagogiky. 

Součástí výuky jsou pravidelné kroužky: hudební, výtvarný, keramický a jóga. 

Kromě pravidelné docházky nabízíme i možnost jednorázového hlídání. Obě dětské skupiny Mia a Mia 2 mají nově zrekonstruované prostory, které jsou moderně zařízené.

Rodiče jsou s programem pravidelně seznamováni, aby se mohli připravit na zvědavost svých dětí a na překvapení, která jim přichystají.