Ceník školného bez stravy

Pro školní rok 2023/2024

Jelikož je naše Dětská skupina Mia z.s. zapsána v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí můžou rodiče uplatnit ve  zdaňovacím období daňové úlevy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Typ docházky

1 měsíc

2700 Kč

Jeden den

300Kč

Cena stravného za jeden den je 75Kč.

Stravné je účtováno dle dnů strávených ve školce. Odhlášení stravy je den dopředu.

Platbu školného provádějte na číslo účtu 298916002/5500, vs - rodné číslo, do poznámky jméno dítěte.