Denní harmonogram

Příchod dětí do školky

7:00 - 8:30

Dopolední svačina

9:00 - 9:30

Vzdělávací aktivity

9:30 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:00

Odpočinek

12:00 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Kroužky a volnočasové aktivity

14:30 - 16:00